Näj!

Denna veckan testas begreppet "nej". Det är inte lika roligt för mamma som den gångna månaden när varje fråga har besvarats med ett glatt "ja!".

Nya ord:

Pottla = smaka
Tuppa = strumpa
Tååta = torka
Shäshä = Svensson
Busha = borsta (tänderna)
Båtä = boken
Mosha = mössa
Täppa = knäppa (upp)
Opa = öppna
Tappa = trappa

RSS 2.0